dilluns, 29 de juliol del 2013

Anar-se'n (o Tornar-se'n) amb les mans al cap

Parèmia: Anar-se'n (o Tornar-se'n) amb les mans al cap - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Sortir-ne amb les mans al cap.