dilluns, 8 de juliol del 2013

Anar-hi de cap

Parèmia: Anar-hi de cap - fr. f.

Explicació: Estar-hi abocat, predestinat; no meditar les coses i fer-les irreflexivament.

Nota: Martí i Adell (1987): Anar de cap com a sinònim d'Anar de cul, que crec que és castellanisme, de Ir de cabeza (o de mal en peor). Miravitlles (1989) el tracta de castellanisme per Anar de corcoll (o a la desfeta), A cada bugada es perd un llençol.