dijous, 4 de juliol del 2013

Anar per mal cap

Parèmia: Anar per mal cap - fr. f. fig.

Explicació: Llançar-se a perdició i misèria.

Nota: Ja ho trobem documentat en Eiximenis.

Localització: Es diu a Igualada.