dijous, 28 de març del 2013

Amoretes de Cap d'Any, per Sant Miquel afany

Parèmia: Amoretes de Cap d'Any, per Sant Miquel afany - refr.

Explicació: Casar-se el dia de Cap d'Any portava ventura al matrimoni.

Sinònims: Veg. tb. Si et cases per Cap d'Any, lluna de mel fins a Sant Miquel.

Nota: Segons la tradició, si es casaven per Cap d'Any, batejaven per Sant Miquel (29 de setembre). Hi ha alguna variant molt semblant: Amoretes per Cap d'Any, per Nadal afanys. Recollides per Amades (1950).