dijous, 21 de març del 2013

Amb les mans al cap

Parèmia: Amb les mans al cap - loc. adv. fig.

Explicació: Malament, desgraciadament.

Castellà: Con las manos vacías [ES].