dilluns, 18 de març del 2013

Amb les dones de cap verd, qui més hi fa més hi perd

Parèmia: Amb les dones de cap verd, qui més hi fa més hi perd - refr.