dilluns, 25 de març del 2013

Amb tres menes de gents no vulguis plets: amb qui treu el cap per la finestra de llana, amb qui es vesteix pel cap i amb qui mai parla per boca pròpia

Parèmia: Amb tres menes de gents no vulguis plets: amb qui treu el cap per la finestra de llana, amb qui es vesteix pel cap i amb qui mai parla per boca pròpia - refr.

Explicació: Es refereix, respectivament, als frares, les dones i gent de lleis.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys del dret i de la justícia.