dijous, 7 de març del 2013

Amb el cap jup

Parèmia: Amb el cap jup- loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. Amb el cap baix.