dijous, 28 de febrer de 2013

Amb el cap fred

Parèmia: Amb el cap fred - loc. adv. fig.