dijous, 21 de febrer del 2013

Amb el cap descobert

Parèmia: Amb el cap descobert - loc. adv.

Explicació: Sense barret.

Castellà: Con la cabeza descubierta [ES].

>