dijous, 7 de febrer del 2013

Amb el cap alt

Parèmia: Amb el cap alt - loc. adv.

Explicació: Amb el cap alçat, sense mirar a terra.

Castellà:
  • Con la cabeza alta [ES] 
  • Erguido, -da [ES].
Sinònims: Capalt, -a 1.