dilluns, 18 de febrer del 2013

Amb el cap cot

Parèmia: Amb el cap cot - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. Amb el cap baix.