dijous, 14 de febrer de 2013

Amb el cap com un timbal

Parèmia: Amb el cap com un timbal - loc. adv. fig.