dilluns, 25 de febrer del 2013

Amb el cap dret

Parèmia: Amb el cap dret - loc. adv.

Sinònims: Capdret -a.