dilluns, 21 de gener del 2013

Alçar el cap 2

Parèmia: Alçar el cap 1 - fr. f. fig.


Sinònims: Veg. Aixecar el cap 1 i 2.