dijous, 10 de gener del 2013

Al poll de juliol, el cap li dol

Parèmia: Al poll de juliol, el cap li dol - refr.

Explicació: Per la calor.