dilluns, 7 de gener del 2013

Al peix menut, el cap li put

Parèmia: Al peix menut, el cap li put - refr.

Explicació: S'ha de menjar ràpidament, perquè es deteriora amb molta rapidesa.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys de pescador i de mariner.