dijous, 3 de gener del 2013

Al minyó, molta bena (o braga) i poc capçó

Parèmia: Al minyó, molta bena (o braga) i poc capçó - refr.

Sinònims: Veg. Si és baró, estrenyeu-li el capçó.