dilluns, 16 de juliol del 2012

A Muntanya són cap-grossos, al Vallès són encantats, i a Sant Feliu de Codines n'hi ha alguns de barrejats

Parèmia: A Muntanya són cap-grossos, al Vallès són encantats, i a Sant Feliu de Codines n'hi ha alguns de barrejats - refr.

Explicació: Dita tòpica de la zona del Vallès Oriental.

Localització: Es diu al Vallès.