dilluns, 23 de juliol del 2012

A qui dóna el que té, abans no s'empassa, pica-li el cap amb una maça

Parèmia: A qui dóna el que té, abans no s'empassa, pica-li el cap amb una maça - refr.

Castellà: A quien reparte sus bienes antes de la muerte, agarra una estaca y pégale en la cabeza [ES].

Sinònims: Veg. Al qui sigui boig (o Qui fa donació) com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça.

Nota: Empassar-se vol dir 'morir'.

Localització: Es diu a Manresa i a Sabadell.