dilluns, 9 de juliol del 2012

A Lleida vas? Cap i cabellera hi deixaràs

Parèmia: A Lleida vas? Cap i cabellera hi deixaràs - refr.

Explicació: Dita tòpica.

Sinònims: A Arbúcies vas? Pèl o borra hi deixaràs.

Nota: Que hi hagi diverses versions de diferents municipis justifica que és una rima ben trobada. Sembla que ho deien als encontorns de Lleida, per desconfiança amb la gent de la capital.

Localització: Es diu a Pineda, Lleida i a Cervera.