dijous, 19 de juliol del 2012

A què treu cap...?

Parèmia: A què treu cap...? - interj.

Castellà: ¿A qué viene...? [ES].