dijous, 5 de juliol del 2012

A la Pobla, poblatons; a Berga, bergadans, i a Bagà, són cap de matxos, perquè deixen cremar els sants

Parèmia: A la Pobla, poblatons; a Berga, bergadans, i a Bagà, són cap de matxos, perquè deixen cremar els sants - refr.

Explicació: Dita tòpica.

Localització: Es diu a Ripoll.