dijous, 3 de maig del 2012

A cada cap hi ha un món

Parèmia: A cada cap hi ha un món - refr.

Castellà:
  • A cada cabeza su seso [ES].
  • Cada cabeza es un mundo [ES].
Sinònims: Cada home és un món.

Localització: Es diu a Barcelona.