dijous, 10 de maig del 2012

A cap o creu

Parèmia: A cap o creu - loc. adv .

Castellà: A cara o cruz [ES].