dilluns, 30 d’abril del 2012

A cabal

Parèmia: A cabal - loc. adv.

Explicació: Per si sol.

Nota: És força antic. Coromines (1980) diu que ja surt al s. XIV.

Localització: Es diu a Prats de Lluçanès.