dilluns, 14 de maig del 2012

A cap segur

Parèmia: A cap segur - loc. adv .


Castellà: Sobre seguro [ES].