dijous, 17 de maig del 2012

A cap som!

Parèmia: A cap som! - interjec.

Explicació: Es diu per indicar que després de les dificultats s'arriba a una situació tranquil·la.


Sinònims: Ja som a Sants!


Localització: Es diu a Barcelona.