dijous, 24 de maig del 2012

A Capellades tots són lladres; a la Pobla, encara més; a Vilanova, cucales, i a Igualada, figueters

Parèmia: A Capellades tots són lladres; a la Pobla, encara més; a Vilanova, cucales, i a Igualada, figueters - refr.

Explicació: Dita tòpica.


Nota: Qualificatius de quatre poblacions de l'Anoia que geogràficament estan en rengle i anomenades per ordre de distància: Capellades, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí i Igualada.

Localització: Es diu a Igualada.