dijous, 12 de juny del 2014

Cap d'ase

Parèmia: Cap d'ase - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a les Illes (però és d'abast general).