dijous, 19 de juny del 2014

Cap d'aula

Parèmia: Cap d'aula - loc. nom.

Explicació: L'estudiant millor o dels millors de la classe.

Localització: Es diu a Vic.