dilluns, 9 de juny del 2014

Cap d'aram

Parèmia: Cap d'aram - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de ferro 1.

Localització: Es diu a Mallorca.