dilluns, 24 de març del 2014

Cap boterut

Parèmia: Cap boterut - loc. nom.

Sinònims: Veg. Cap bonyegut.

Localització: Es diu a Manresa.