dijous, 6 de març del 2014

Cap baix

Parèmia: Cap baix - loc. nom. fig.

Explicació: Trist, capficat.

Castellà:
  • Cabizbajo [ES].
  • Con las orejas gachas [ES].
Sinònims: Veg. tb. Cap cot.