dijous, 13 de març del 2014

Cap blanc fa respecte

Parèmia: Cap blanc fa respecte - refr.

Explicació: La vellesa ha de ser respectada.

Sinònims: El vigor és la bellesa dels joves, els cabells blancs l'ornat dels vells. (Proverbis, 20-29)

Nota: És força antic. Extret dels Proverbis.