dijous, 27 de juny del 2013

Anar més de pressa el cap que les cames

Parèmia: Anar més de pressa el cap que les cames - fr. f.

Sinònims: Veg. Anar més de cap que de cames.