dilluns, 24 de juny del 2013

Anar més de cap que de cames

Parèmia: Anar més de cap que de cames - fr. f.

Sinònims: Anar més de pressa el cap que les cames.

Localització: Es diu al País Valencià.