dijous, 13 de juny del 2013

Anar de (o a) capgirells

Parèmia: Anar de (o a) capgirells - fr. f. fig.

Explicació: Anar fent canvis sobtats.