dijous, 6 de juny del 2013

Anar capficat

Parèmia: Anar capficat - fr. f.