dijous, 20 de juny del 2013

Anar fent caps de guaita

Parèmia: Anar fent caps de guaita - fr. f.

Localització: Es diu al País Valencià.

Nota: Un cap de guaita era el caporal que dirigia  un destacament de vigilància. És un figura documentada ja al s. XIV, que dirigia les rondes o guàrdies de vigilància. Té tradició també a les illes i al Principat (al districte de Montjuïc, de Barcelona, hi ha el carrer del Cap de Guaita, dedicat a un funcionari del Consell de Cent). El DCVB ens diu que a Mallorca era el funcionari que tenia cura de la vigilància de torres i talaies de la costa. Era també anomenat talaier.