dijous, 2 de maig del 2013

Anar amb es cap an es vent

Parèmia: Anar amb es cap an es vent - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Tirar per mal cap.

Localització: Es diu a Menorca.