dijous, 30 de maig de 2013

Anar capell en mà

Parèmia: Anar capell en mà - fr. f.