dilluns, 12 de novembre del 2012

Al cap i a l'últim

Parèmia: Al cap i a l'últim - loc. adv.

Sinònims:Veg. Al cap i a la fi.