dijous, 15 de novembre del 2012

Al cap i a la darreria

Parèmia: Al cap i a la darreria - loc. adv. ant.

Sinònims:Veg. Al cap i a la fi.

Nota: És força antic. Documentat a la Rondalla de rondalles, de Fra Luis Galiana, el 1767.