dijous, 8 de novembre del 2012

Al cap i a l'hort es coneix la dona el que val

Parèmia: Al cap i a l'hort es coneix la dona el que val - refr.

Localització: Es diu a la Vall d'Aran.