dijous, 2 d’agost del 2012

A qui llegeix molts llibres, el cap se li torna fum

Parèmia: A qui llegeix molts llibres, el cap se li torna fum - refr.

Explicació: Documentat a Conca (1993), com a El treball. Estudi.