dijous, 16 d’agost del 2012

A tant per cap, com a Montserrat

Parèmia: A tant per cap, com a Montserrat - refr.

Explicació: Dita tòpica.

Sinònims: Veg. A tant per cap.