dijous, 21 de juny de 2012

A l'escapça

Parèmia: A l'escapça - loc. adv.

Explicació: Defraudat.