dilluns, 18 de juny del 2012

A l'altre cap del món

Parèmia: A l'altre cap del món - loc. adv. fig. fam.

Explicació: Molt lluny.

Castellà:
  • Al cabo (o Al fin) del mundo [ES].
  • Donde Cristo dio las tres voces [ES].
  • En el quinto pino (o infierno) [ES].
Sinònims:
  • A la quinta forca.
  • On Nostre Senyor va perdre les espardenyes (o les sabates).
  • On sant Pere va perdre l'espardenya.