dilluns, 25 de juny del 2012

A la fossa faràs cap amb vestit sense butxaques

Parèmia: A la fossa faràs cap amb vestit sense butxaques - refr.

Explicació: Recomana no ser avariciós, perquè quan et mors no et pots endur res a l'altra vida.

Nota: Documentat a Conca (1993), sense comentari, com a Els diners. Riquesa. Abans el trobem a Font (1900).

Localització: Es diu al País Valencià.